Neděle 4. června 2023, svátek má Dalibor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 4. června 2023 Dalibor

Na okraj hnutí Holešovská výzva

20. 03. 2012 16:30:00
„Holešovská výzva protestuje proti demokratickému systému jako takovému, uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). V souvislosti s Výzvou se konalo v poslední době několik protivládních demonstrací, jichž se zúčastnily tisíce lidí. Kalousek se do organizátorů pustil hodně tvrdě, když jejich snění o "novém řádu" přirovnal k plánům Adolfa Hitlera.“ (Novinky.cz) Václav Lamr, jehož myšlenky s jeho souhlasem přetiskuji, napsal na toto téma následující komentář:
Demonstrace na Václavském náměstí
Demonstrace na Václavském náměstíTiscali-zprávy

Je nutno brát hnutí, jako je ,,Holešovská výzva“ vážně. Stojí za tím mnoho lidí, kteří touží po spravedlnosti a změně k lepšímu. Ale to je úděl všech slušných lidí, že se nechají svést. Lidé jsou znepokojeni stavem společnosti, vlády a jejího řízení. Všeobecnou korupcí, morálním marasmem, mafiánstvím. Je to důsledek toho, že zastupitelé na všech úrovních neplní předvolební sliby, nebo jen laxně, na oko, a místo toho, aby se aspoň řídili svými deklarovanými programy, se zaměřují na boj o moc, osobní konflikty a snahu o udržení výhod svých pozic.

Signatáři Holešovické výzvy se profilují jako nepolitické hnutí, které považuje politické strany jako překonané a pro demokracii zbytečné. Zní to zdánlivě přesvědčivě. Je tu však nebezpečí ideologického zmatku, názorového a morálního nihilismu. Totéž chtějí například umírnění anarchisté. Ze zavedeného soukolí a struktur společnosti nelze ze dne na den vypreparovat nosné struktury, které přesto, že jsou špatné, plní svou funkci bariér, svodidel či signálů. Ty zavedené struktury orientují v bažinách a šerosvitu přítomných událostí aspoň zevrubně ty, kteří se nevzdali potřeby myslet a jednat. Jsem občas vděčný za jistotu vyplývají z událostí, že cesta tudy nevede, a že to, co jsem dělal, je špatné. Bloudí-li turista krajinou, i oprýskaný, nahnutý či psem počůraný ukazatel je spásou ve zmatku. Jednou jsem se málem nezřítil do jámy díky rezavému zábradlí.

Politika aspoň nutí myslet muže u piva. Dělit se v národě jen na základě sportovních klubů je málo. Člověk je tvor skupinový, separatizující a má potřebu se od jiných nějak odlišovat, vyhledávat sobě rovné a druhými pohrdat. To se ovšem děje i v církvích. Absence politky či ideologií není důkazem správnosti a pravosti, ale jakési duševní sterility. Každý nepolitický směr či hnutí je latentně politický. Podléhá zákonu ,,GRAVITACE MOCI“. Proti této silné přitažlivosti odolají jen charakterově silní jedinci, a právě pro svoji morální kvalitu jsou dříve nebo později z každého veřejného hnutí vyvrženi všudypřítomnými kariéristy. Prozrazují je jejich fyziognomické rysy. Neomylně.

Proto nepodléhám illuzi, kterou představuje toto nové hnutí. Politické vakuum totiž neexistuje přinejmenším ve střední Evropě.. Historické paralely máme zmapované. Kdo to ignoruje, má smůlu a uštědří sobě a potomkům další lekci nepoučitelnosti. Dobrá mlha věští špatnost. Tak zvaná ,,lepší, správná demokracie věští spíše demokraturu, nebo ,,démon-kracii“. Demokracie není dobrá, lepší, správnější. Buď je, nebo na ni budeme vzpomínat. Pokusy o nepolitické, neutrální hnutí působí efektem dýmovnice, v jejímž zamlžujícím mraku se vždy chystá někdo naši svobodu zardousit. To je princip uplatňovaný mnohokrát v dějinách lidstva v dobách přechodů a změn. Nemyslím, že v pozadí Holešovské výzvy jsou nějací ultrapravičáci, nacionalisté, či levičáci. Jako Moravák jsem zjihnul, protože zazvonila naše mentalita ,,pod koněm“. Chci věřit, že to jsou naštvaní občané všech spekter společnosti a regionů, kteří chtějí změnu k lepšímu v tomto státě.

Ale pozor! Jsou to ovšem mírně řečeno ,,užiteční služebníci“ odklízeči nebo bílé koně těch, co čekají, až to pohne strukturami společnosti, aby mohli z toho dýmu nespokojenosti vystoupit se svou sofistickou rétorikou. Davy povadlé a unavené pouličními demonstracemi rychle pookřejí a dají sluchem a mozkem či srdci pozornost těm silným, sebejistým deklaratelům nového řádu demokracie. Ti jsou již jistě připraveni. Ten opět ,,muž silné ruky a silných slov“ je připraven k výstřelu na startovní čáře střední či celé Evropy. Až dozní dělostřelecká příprava z ulic, budou, nebo (,,On,,) bude fascinovat sládkovsky jasným ,,řešením“, v jehož světle dosavadní výzvy jsou jen výplod amaterismu.

Jak to, že se křesťané opět neobjevili na scéně? Ve slovenských městech v současných dnech gorilokampaně konají tu a tam dobrou práci tím, že tvoří diskusní kroužky, hovoří s lidmi, varují, radí. Kdo jiný než my, kteří se odvoláváme na své „kořeny“, „studny“ a odkazy by měl s lidmi hovořit o skutečné naději a evangeliu? Kdo jiný než onen „muž moudrý, který zachránil město svou moudrostí“ (Kaz 9), by měl s lidmi hovořit o skutečných hodnotách, o úskalí falešných nadějí, o notorické oscilaci naší společnosti vracet se jako pes k vyvrženému lejnu? Mluvme s lidmi, používejme internet, nápisy, vstupujme do rozhovorů, které směřují k destrukci. Modleme se za lidi a svazujme ducha tragické naivity, falešné naděje. Lidé jsou titiž zmatení, nepoučitelní, odhodlaní, vyhlížející a bojící se. Jsou na ploše skloňující se k hladině paniky a destruktivního strachu..

Ztráta důvěry je hlavní příčinou rozpadu každého druhého manželství v ČR. Ztráta důvěry ve vládu je v ruce hnutí ,,Holešovská výzva“ trhavinou, kterou zatím nikdo neodjistil a neopatřil zápalnou šňůrou. Zatím. Stačí však málo. Když se plní prostor hořlavým plynem, dosáhne dříve nebo později poměru se vzduchem onoho výbušného stupně, kdy stačí malá jiskra a dojde k detonaci. Jako věřící v Slovo víme, že ke změně má dojít od jednotlivců, rodin a osob. Přijetím Pána Ježíš Krista. Kdo dnes věří, že se může společnost měnit k lepšímu jinak, patří k romatikům, humanistům, komunistům, nacistům. Proto politické mítinky a demonstrace jsou nejlepším polem pro evangelizační rozhovory. Je nutno oslovovat jednotlivce. Odpoutat je od ducha kolektivní mánie. Atomizovat masu na jednotlivé duše a sklonit se k nim. Jinak půjdeme jako kněží a lévité sloužit do domu chvály a pomineme u cesty ty zraněné. Oni jsou ti naši spoluobčané zranění na cestě k ,,lepším zítřkům“.Tady platí olej Ducha.

Stav naší společnosti značně přikročil do onoho výbušného poměru směsi složené z ignorace vládnoucích a nahněvanosti zbytku. Jsou jen dvě možnosti, jak předejít k detonaci: Ihned otevřít okna skutečné naději a zastavit průnik těch duchů vzpoury. Mluvte s lidmi, diskutujte a otevírejte naději evangelia.. Za hnutím holešovské výzvy (HV) je mnoho upřímných lidí, ale neprozíravých, nepoučitelných a zmatených. Jiní v tom hnutí mají jasný cíl. Uchopit se vlády nad lidmi. Inspirující revoluce v Islandu byla provedena úspěšně, ale v zemi, která nepoznala na své kúži fašismus a komunismus. Proto její představitel v naivitě mával rudou hvězdou jako hvězdou naděje. Pokud by mu to někdo předem vymluvil, mohl vzhledem ke svému sympatickému projevu zůstat pro mnohé věrohodným. Tyto hvězdy se vždy provalí a ukazují svými hroty ve všeobecné euforii cesty ke hrobům.

Náměty na rozhovory o pořadavcích Národní rady a Holešovské výzvy (HV)

1.Lze do středoevropského kotle aplikovat gándhiovskou nenásilnost či paralelní zkušenost Islandské revoluce? (otevři heslo: "Islandská revoluce“) Naše národy, dodnes v podvědomí traumatizované Mnichovem, heydrichiádou, rudou totalitou se v jakési endogenní negativnosti samospádu dopouštějí historické deviace politického masochismu. Co z toho pro nás plyne a jak se tomu bránit? Návratem k odkazu našich mučedníků Pravdy.

2. Lze ve státě, který se spustil do proudu evropské integrace aplikovat takové naivní návrhy, jako je všelidové referendum? Není to spíš zkušební test pro ty, kteří by chtěli neutralizovat poslední zbytky našich národních elit? Není to kejhání potrefené husy čecháčkovského komplexu méněcennosti? Je naše společnost tak vyspělá, aby se referendum stalo tak konstrukčním a sebeobranným prostředkem, jako je to ve Švýcarsku? (Bohužel již bylo, protože i tam proniká aktivní islamizace a s ní všeobecná devastace evropských budujících hodnot.)

3. Pokud by došlo k demisi vlády z vůle lidu jako v únoru roku 1948, kdo sestaví podle HV úřední vládu odborníků? Jaké osobnosti či hnutí mohou potom garantovat přípravu voleb do vlády „správné demokracie“? Není snaha zajitit chod státu z vůle lidu sedláním koně od ocasu? V jaké vodě se umyješ, když ji vypustíš? Může letadlo opravit křídlo za letu? Může se vybudovat lepší demokracie bez politických stran ve státě, jehož dějinný vývoj k demokracii byl bojem politických subjektů? Lze napustit duši bez vzduchu ?

4. Jestliže se zachrání pro stát peníze zákazem církevních restitucí, jak to žádá HV, bude to stačit na odvrácení nutnosti reforem důchodových, zdravotních a školních? Dá se formou referenda o všem možném a prostřednictvím ,,vlády lidu“ zabezpečit finanční a sociální obnovu? To už tu nejméně jednou bylo.

5. Může prosperovat společnost, která vedle politických stran a ideí odmítá hodnoty, které zastávají její věřící občané? Není toto hnutí nástrojem jistých subjektů, které chtějí vedle eliminace národních elit zrušit politické strany v Evropě a křesťanské církve? Není toto hnutí první fází všeobecné neutralizace identifikačních forem států a národů pod rouškou "správné demokracie“? Jaké je měřítko správnosti demokracie a správnosti vůbec?

6. Kdo radí naší nové české ,,Národní radě“ ?

7. Pokud by vláda podala demisi a tedy s legislativou by padla i exekutiva, kdo podle návrhu HV bude soudit mafiány, korupčníky? Jaké osobnosti v ČR mohou garantovat dnes správnou demokracii? Jak zaručíte, že se toto hnutí nestane předvojem, nástrojem či trojským koněm pro nástup nedemokratických, totalizujících sil a hnutí? Jestliže již při prvních vystoupeních HV na veřejnosti (v Praze a jinde) se objevili separatisté, pučisté, napodobitelé a plagiátoři s destruktivními tendencemi, od kterých se museli lidé z HV distancovat, není to důkaz, že toto hnutí se již v zárodku rozkládá? Nevěští to již samo o sobě neudržitelnost jednoty hnutí? Není to první důkaz jejich vnitřního boje o vliv a moc, kterou sami kritizujete u současné vlády? Přesto věřím, že přes jmenované problémy se projeví spravedlnost.

Spravedlnost zvyšuje národ, hřích vede národ k potupě. (SZ, Přísloví)

Národe český, vrať se ke Kristu. (J. A. Komenský)

,,Sliby - ryby. (V řece přece)“

Václav Lamr

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Martin Pinc | úterý 20.3.2012 16:30 | karma článku: 15.55 | přečteno: 1287x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Karel Trčálek

Babišova zabijačka Fialovy vlády v přímém přenosu na Primě

Jistě, když se kácí les, létají třísky, když se zabíjí prase, stříká krev. Ale bez krve by nebylo jelit. Babiš dnes na Primě definitivně zpečetil Fialův osud a stačila mu na to pouhá tři slova...

4.6.2023 v 18:11 | Karma článku: 17.14 | Přečteno: 333 | Diskuse

Jaroslav Červenka

Bída a zkáza české politiky, Fiala a Babiš na Primě

Oba jsou dokonalí, nedělají chyby, všechno udělali správně. Oba lžou, manipulují a fabulují. Andrej Babiš má nové heslo, vláda nemá ráda lidi. Nemá ráda nikoho.

4.6.2023 v 12:37 | Karma článku: 29.35 | Přečteno: 797 | Diskuse

Jaroslav Červenka

Obyvatelé Moskvy vykupují pušky proti dronům

Schizofrenní situace v Rusku narůstá, nadále máme možnost sledovat středověké uvažování východního medvěda a zoufalou zaslepenost obyvatel této země.

4.6.2023 v 9:30 | Karma článku: 30.46 | Přečteno: 1512 | Diskuse

Josef Nožička

Umí inženýr Stanjura počítat?

Jedinou kvalifikací Zbyňka Stanjury na post ministra financí bylo zřejmě to, že tento politik je prvním místopředsedou ODS...

4.6.2023 v 8:10 | Karma článku: 36.93 | Přečteno: 984 | Diskuse

Jan Lácha Ml

Výzva k založení nové pravicové strany

Pokud Vás zaujaly níže uvedené body a chtěli by jste se angažovat v projektu nové pravicové politické strany, pište prosím na emailovou adresu janlacha@seznam.cz.

4.6.2023 v 8:09 | Karma článku: 5.13 | Přečteno: 148 | Diskuse

Triatlonistka se chlubí fotkou ze závodu, na plavkách měla menstruační krev

„Takhle vypadá ženský sport. Čím více bariér se nám podaří zbourat, tím lépe,“ napsala Emma Pallant-Browne na...

Vláda téměř vyčerpala rozpočet. Stanjura se chystá zasáhnout co nejdřív

V květnu skončil státní rozpočet ve schodku 271,4 miliard korun, v dubnu to bylo dvě stě. Schválený rozpočet přitom za...

Kráska opustila armádu, aby se stala nejpřitažlivější řidičkou kamionu

Osmadvacetiletá Nicolle z Velké Británie si říká Trucker Baddie a je řidičkou kamionu. Dříve pracovala pro armádu, ale...

Jsme na prahu epidemie srdečního selhání, vyléčit se nedá, říká kardiolog

Premium Zatímco infarkt zná každý, povědomí o srdečním selhání je malé. Často se mylně zaměňuje právě za infarkt či zástavu...

Hanka Kynychová nafotila sexy fotky. S klientkami probírá i menopauzu

Lektorka fitness a cvičitelka Hanka Kynychová (55) přiznává, že s nastupující menopauzou je třeba změnit ve svém životě...